Biến tần cho kho lạnh


biến tần cho kho lạnhMột kho lạnh thông thường bao gồm các thành phần: dàn lạnh (evaporator), dàn ngưng (condenser), bơm, quạt, máy nén, máy làm mát khu vực (district cooling). Các biến tần VLT của Danfoss cung cấp những sự lựa chọn hoàn hảo cho giải pháp tiết kiệm năng lượng kho lạnh.

 

Biến tần Danfoss VLT HVAC Drive FC 100 được thiết kế để tối ưu cho hoạt động của bơm, máy nén, quạt giống như đã phân tích ở phần biến tần HVAC.

 

biến tần cho dàn lạnh

Biến tần cho dàn lạnh sẽ giảm thiểu lượng đá tạo thành, tối ưu về nhiệt độ trong dàn lạnh qua đó giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ, vẫn đảm bảo được yêu cầu và nâng cao hiệu suất của hệ thống. Chức năng skip resonance cũng sẽ đảm bảo loại bỏ các tần số gây ồn, rung, có hại. Có các chức năng PID tự chỉnh định, Remote I/O, điều khiển nhiệt độ Cascade P-PI, điều khiển áp suất Multi-zone, Flow-balancing, Improved Floating Head pressure, Flying start, ...

biến tần cho dàn ngưng

Biến tần cho dàn ngưng sẽ đảm bảo áp suất luôn ổn định duy trì trong dàn ngưng, duy trì chênh lệch áp suất giữa dàn lạnh và dàn ngưng, đảm bảo dòng khí điều khiển chỉ vừa đủ nên giảm năng lượng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hoạt động ổn định của kho lạnh.

biến tần cho máy làm lạnh

Biến tần cho máy làm lạnh khu vực (district cooling) được tạo ra bởi hấp thụ nhiệt lạnh từ các thiết bị điện khác, hệ thống bơm nhiệt, hoặc nguồn nhiệt lạnh tự nhiên như mặt đất, biển. Qua đó tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ.

 

 15/09/02012 15:27