Biến tần Danfoss bảo vệ động cơ như thế nào ?


Đầu tiên, biến tần đo lường nhiều đại lượng khác nhau và tự bảo vệ nó khỏi các trường hợp quá tải, quá dòng, quá nhiệt. Biến tần sẽ bảo vệ hệ thống bằng cách tác động đến các nguyên nhân dẫn đến sự quá tải, quá dòng hay quá nhiệt đó.

Ví dụ khi bơm bị quá tải, biến tần sẽ mặc định là hiển thị cảnh báo đồng thời giảm tốc độ của bơm qua đó giảm dòng và giữ cho bơm tiếp tục có thể làm việc. Nếu muốn bảo vệ mạnh hơn ta có thể lập trình để hệ thống tạm dừng và bật cảnh báo. Tương tự khi nhiệt độ biến tần  quá cao nó sẽ tự động giảm tần số chuyển mạch quá đó làm giảm nhiệt độ.

Động cơ thì được bảo vệ bằng các giới hạn dòng và momen, đồng thời biến tần còn được trang bị ETR timer để tính ra nhiệt độ căn cứ vào dòng và tốc độ động cơ.

Bảo vệ quá nhiệt thì sử dụng ETR (Electronic Thermal Relay), nguyên lý của bảo vệ này thể hiện trên đồ thị:

bien tan danfoss bao ve dong co

Trục X thể hiện tỉ lệ giữa dòng làm việc và dòng định mức, trục Y thể hiện thời gian mà sau đó ETR sẽ cảnh báo hoặc dừng hệ thống. Các đường cong lần lượt thể hiện đặc tính khi động cơ chạy ở tốc độ định mức gấp 2 lần hoặc bằng 0.2 lần tốc độ định mức.

Tóm lại biến tần bảo vệ động cơ khỏi việc quá dòng, quá momen hay quá nhiệt.

Tham khảo thêm: các dòng biến tần Danfoss do DKNEC phân phối.

 24/07/02018 10:01