Lĩnh vực


Xây lắp các công trình công nghiệp

DKNEC tự hào là thành viên của Tập đoàn POLYCO. Bằng năng lực và sự nhiệt huyết của mình, DKNEC và POLYCO đã hoàn thành nhiều công trình về công nghiệp, tự động hóa... trên cả nước. Sau đây là một số công trình tiêu biểu mà DKNEC và POLYCO đã tham gi...Đọc tiếp

Hệ thống các nhà máy chế biến thực phẩm

Hệ thống các nhà máy chế biến thực phẩm DKNEC đã và đang thực hiện: Nhà máy thực phẩm Củ Chi - Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam; Nhà máy chế biến thực phẩm Phạm Tôn; Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội - Công ty cổ phần C.P Việt Nam......Đọc tiếp