Hệ thống bồn sữa nguyên liệu


Hệ thống bồn sữa nguyên liệu. Hệ thống bồn chứa sữa Nhà máy Sữa Vinamilk Sài Gòn

 01/04/02010 21:17