Lĩnh vực


Hệ thống xử lý nước sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước sản xuất Nhà máy Bao Bì SABECO Sông Lam. Hệ thống nước sinh hoạt Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội. Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội. Hệ thống xứ lý nước thải Nhà máy Bia Sài Gòn - Daklak...Đọc tiếp

Hệ thống đường ống ngoại tuyến

Đường ống ngoại tuyến - kết nối hệ thống Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội. Hệ thống đường ống ngoại tuyến Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội. Hệ thống đường ống ngoại tuyến Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Tây...Đọc tiếp

Hệ thống Điện - Tự động hoá

Hệ thống tủ phân phối điện - điều khiển Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội công suất 90 triệu lít/năm. Hệ thống điện điều khiển hệ lạnh nhà máy bia Sài Gòn - Bình Tây công suất 120 triệu lít/năm...Đọc tiếp

Hệ thống thu hồi CO2

Hệ thống thu hồi CO2 Bia Sài Gòn - Hà Nội Công suất thu hồi 600 kg CO2/h. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống thu hồi CO2 công trình nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Tây công suất 600 kg CO2/h....Đọc tiếp

Hệ thống nhà nấu

Nồi đường hoá 354HL nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội. Hệ thống nồi nấu Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội công suất 90 triệu lít/năm. Hệ thống nồi nấu Bia Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội công suất 90 triệu lít/năm....Đọc tiếp

Hệ thống xử lý nguyên liệu

Thiết bị xử lý bụi - hệ thống xay nghiền nguyên liệu Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Tây. Hệ thống xi lô chứa nguyên liệu Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Nội. Dự án nhà máy bia Phương Nam...Đọc tiếp

Hệ thống xử lý nước nấu

Việc làm sạch CO2 đóng một vai trò rất quan trọng đối với chất lượng bia. CO2 được tạo ra trong quá trình lên men được làm sạch bằng hệ thống của Polyco sau đó quay trở lại sục vào bia với một lượng được xác định....Đọc tiếp

Các nhà máy sản xuất bia

Hệ thống tự động hoá dây chuyền sản xuất bia. Tích hợp hệ thống điện động lực, điện đo lường điều khiển tự động cho toàn bộ nhà máy công suất 100 triệu l/ năm...Đọc tiếp