DKNEC cung cấp các sản phẩm TĐH các hãng


DKNEC hiện là đại lý ủy quyền phân phối các sản phẩm của Siemens